Sustainable Development Misconception Study 2020 (Swedish version)

LADDA NER RAPPORTEN

 

 

Apor presterar bättre än människor i Sverige, Danmark, Norge och Finland på faktafrågor om hållbarhet! 

Vi har ett sprillans nytt test med 18 frågor relaterade till FNs Globala mål för hållbar utveckling som vi har testat på allmänheten i fyra nordiska länder. De flesta fick 1 till 4 rätt svar. De skulle ha fått bättre resultat om de hade blundat och valt svarsalternativ slumpmässigt, eftersom alla frågor har tre svarsalternativ vilket innebär att den genomsnittliga apan (eller människan som blundar och inte vet vilket svarsalternativ de väljer) skulle välja rätt svar var tredje gång, av ren tur, vilket ger dem 6 rätta svar.

Alla fyra länder presterade lika dåligt.

Av 18 möjliga, var det genomsnittliga antalet rätt svar i varje land:

  • Sverige: 3.4
  • Danmark: 3.2
  • Norge: 3.2
  • Finland: 3.1

Det gav ännu mer bevis på att människor lider av systematiska missuppfattningar kring viktiga globala fakta trots att all den datan och faktan finns fritt tillgänglig på internet!

 

 

Några av de chockerande missuppfattningarna vi hittade inkluderar:

  • Många tror felaktigt att fossila bränslen inte längre är den största energikällan.
  • Folk tror det finns 10 gånger fler flyktingar än vad det gör i verkligheten.
  • De flesta har intrycket av att självmord blir mer och mer vanligt i världen.
  • Många tror felaktigt att mer än en tredjedel av allt plastavfall hamnar i haven.

 

Med våra huvuden fulla av missuppfattningar som dessa, har vi ingen möjlighet att forma en hållbar framtid. Kunskap bör delas med så många som möjligt om vi vill välja rätt väg mot en hållbar planet.

Sustainable Development Misconceptions studien 2020 är gjord av Gapminder i samarbete med AFRY. Den har totalt 1,036 online respondenter i fyra nordiska länder undersökta genom Novus, och 150 respondenter i UK undersökta genom Google Surveys. Ta testet online här: Worldview Upgrader

Resultaten från alla 18 frågor finns i rapporten ovan, tillsammans med en detaljerad redovisning av resultaten från varje land. Frågorna är också listade nedan med mer information (obs, undersidorna är på engelska).

 

Q1 – Extrem fattigdom i höginkomstländer

Q2 – Undernäring

Q3 – Suicide trend

Q4 – Flickors skolgång i låginkomstländer

Q5 – Kvinnliga chefer

Q6 – Säkert vatten hemma

Q7 – Värdens energianvändning

Q8 – Befolkning i låginkomstländer

Q9 – Ekonomi från jordbruk, skogsbruk och fiske

Q10 – Lagar mot sexuella trakasserier

Q11 – Befolkning i megastäder

Q12 – Mest använda råmaterialet

Q13 – Överskottsvärme i haven

Q14 – Plast i haven

Q15 – Endangered or threatened species

Q16 – Andel flyktingar i världen

Q17 – Statlig inkomst från tull i höginkomstländer

Q18 – Befolkningskartan idag