Gruppövning: Varifrån kommer maten?

Detta är en gruppövning som använder Gapminder Agriculture. I övningen får eleverna i små grupper i läxa att ta reda på vilka länder som producerar en viss gröda eller livsmedel samt svara på frågor kring livsmedlet.

Eleverna redovisar sedan i helklass till en powerpoint (som läraren styr).

Materialet är skapat av Mats Jonsson, lärare på Gångsätra Gymnasium, Lidingö.

Screenshots:


Date Posted: 2010-05-24

Leave a Reply