Övning + lärarhanledning

Detta är en introduktionsövning till Gapminder med tillhörande lärarhandledning samt en övning att undersöka världens koldioxid-utsläpp i Gapminder World. Materialet är skapat av Mats Jonsson, lärare på Gångsätra Gymnasium, Lidingö.

Ur lärarhandledningen:

Övningen avser att ge en förtrogenhet med Gapminders olika funktioner som spela, traila och zooma samtidigt som den visar på skillnader mellan länder och tid. Valda enheter på x- och y-axlarna är inkomst/capita samt medellivslängd vilket är ett bra mått på om landet är fattigt eller rikt. Inför varje fråga är det tydligt angivet vad som ska göras. Övningen är lämplig för förstagångsbesökaren men man kan allra först visa Gapminder på storbildskärm.

Ladda ner:


Date Posted: 2010-03-22

Leave a Reply