Svenska Läkaresällskapets 200-årsresa

Presentation

Svenska Läkaresällskapets 200-årsjubileum hade temat: “Global Health in a new world”. Här är en efterinspelning av Hans Rosling tal från Riksstämman. Den klickbara presentationen finns att ladda ned (till höger) och får fritt spridas och användas.

Tips: Klicka gärna på ikonen för “helskärm” (längst ned till höger i videofönstret) för att få en större videobild.

Se även

Klickbar presentation