Föreläsning på svenska

Ett sammandrag på svenska av en föreläsning för Bokbindarföreningen på Grand Hotell den 12 april 2007.